WIJ ZIJN DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 'WELZIJN OP HET WERK' OPGENOMEN IN DE LIJST VAN ERKENDE OPLEIDINGSCENTRA VOOR 'EERSTE HULP' OPLEIDINGEN!

 

BEDRIJFS-EERSTEHULP VERLENER (vroeger Nijverheidshelper):

De opleiding is conform Codex Boek I Titel 5 en duurt zestien uur (4x4 uur of 2x8 uur). Ze bestaat deels uit theorie en deels uit praktijkoefeningen.

Tijdens de basiscursus EHBO leren de medewerkers van de onderneming hoe ze eerste hulp kunnen geven aan mensen die onwel worden en aan slachtoffers van ongevallen. 

In grotere bedrijven (>20 werkenden) moet je als werkgever een voldoende aantal hulpverleners opleiden zodat er gedurende de volledige arbeidstijd altijd eerste hulp kan worden verleend. Dit na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en het comité PBW en in verhouding tot onder andere het aantal medewerkers, de bedrijfsactiviteiten,…

Het maximum aantal deelnemers aan de opleiding is 12 personen.

Deze basiscursus EHBO (= basisopleiding hulpverlener) bij KALEM TRAINING voorziet in de verplichte vorming.

 

INITIATIECURSUS EHBO - aangeduide personen: 4 uur

4u- Deze opleiding is voornamelijk bestemd voor kleinere bedrijven of middelgrote bedrijven met beperkte risico’s. Elke werkgever duidt een aantal personen aan, die de EHBO-verzorging binnen de onderneming verzekeren voor collega’s en derden (cf. KB 15/12/2010). Het aanleren van hulp te bieden aan collega’s is ook in kleine ondernemingen belangrijk.

Het maximum aantal deelnemers aan de opleiding is 12 personen, u ontvangt een getuigschrift van gevolgde opleiding.

 

JAARLIJKSE OPFRISSING VOOR BEDRIJFS-EERSTEHULPVERLENERS

4u- Deze opleiding richt zich tot personen die het erkend certificaat bedrijfseerstehulp reeds behaalden en jaarlijks bijgeschoold dienen te worden ter verlenging van het certificaat (KB 15/12/2010). Opfrissen en update nieuwigheden.

 

OOK ANDERE OPLEIDINGEN MET BETREKKING TOT HET TOEDIENEN VAN EERSTE HULP KUNNEN OP MAAT WORDEN ONTWIKKELD.

ONZE OPLEIDINGEN E.H.B.O. WORDEN ALTIJD GEGEVEN DOOR EEN E.R.C. ERKEND LESGEVER, OF MEDISCH GESCHOOLDE LESGEVER.