UITZONDERLIJK VERVOER: 7u = 7 kredietpunten

 • limieten voor standaardvervoer
 • technische documenten
 • de ‘brugwet’
 • wetgeving over uitzonderlijk vervoer
 • categorieën van uitzonderlijk vervoer
 • vergunningen voor uitzonderlijk vervoer
 • transporttijden
 • eisen voor voertuigen die gebruikt worden voor uitzonderlijk vervoer
 • signalisatie
 • veiligheidsuitrusting
 • routes
 • begeleiding
 • verkeersborden
 • attitude

RIJ -EN RUSTTIJDEN & TACHOGRAAF : 7u = 7 kredietpunten

 • risico’s bij het niet naleven van de regels, het belang van regels
 • definities en symbolen
 • dagelijkse en wekelijkse rij- en rusttijden
 • dubbele bemanning
 • sancties
 • tachograaf
 • werking van de digitale tachograaf, inclusief lezen van een print en de analoge tachograaf
 • rechten en plichten van de ondernemer en de chauffeur
 • verlies, beschadiging en slechte werking
 • correct toepassen van uitzonderingen
 • recente wijzigingen in regelgeving of techniek
 • manuele invoering
 • onderbrekingen (pauzes)
 • afwijkingen: overmacht, …
 • richtsnoeren
 • vrijstellingen tachograaf
 • oefeningen

ACTUALISERING VAN DE VAKBEKWAAMHEID: 7u = 7 kredietpunten

(beschikbaar vanaf DECEMBER '22)

 

Deze module is opgezet als pakket van 10 onderwerpen.

Bij het reserveren van de module maakt de onderneming een keuze tussen maximum 4 van onderstaande onderwerpen. Elk onderwerp zal maximum 1 uur en 45 minuten duren.

 1. Toelichting vakbekwaamheid
 2. Vervoer eigen rekening – vervoer voor derden
 3. Veiligheidsuitrusting en veiligheidssystemen Truck: remmen, ABS, EBS, ACC, AEBS
 4. Veiligheidsuitrusting en veiligheidssystemen Trailer: remmen, ABS, EBS, geavanceerde veiligheidssystemen
 5. Veilig gebruik Truck & Trailer: luchtveersystemen, aandrijflijn, banden, spiegelafstelling
 6. Persoonlijke veiligheidsuitrusting
 7. Laden en lossen met mobiele arbeidsmiddelen
 8. Toepassing aslastendecreet
 9. Uitzonderlijk Vervoer: vanaf wanneer
 10. Rij- en rusttijden: rijtijden, rusttijden, manuele invoer, downloaden van gegevens

 

UPDATE WEGCODE EN EUROPEES AANRIJDINGSFORMULIER : 7u = 7 kredietpunten

Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag en wat mag niet op de openbare weg? In deze training wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de reeds opgedane kennis wordt grondig opgefrist. (5u)

+ Herhaling invullen van Europees aanrijdingsformulier (2u)

 

 

VERVOERSDOCUMENTEN EN SCHADEPREVENTIE : 7u = 7 kredietpunten 

 • Regelgeving goederenvervoer
  • wettelijk kader
   • Europees & nationaal kader
  • vakbekwaamheid transport
   • toegang tot het beroep
  • vakbekwaamheid chauffeur
   • basiskwalificatie – nascholing, rijbewijs, medische keuring, vrijstellingen, persoonlijke documenten
  • vervoer voor eigen rekening: definitie
   • controle – sancties
  • vervoer voor rekening van derden
   • vrijstellingen, vergunningen, cabotage, controle – sancties
 • Vervoersdocumenten:definities
  • wettelijk kader: documenten, verplichtingen – vrijstellingen
  • soorten vervoersdocumenten
  • CMR; verschillende vakken, controle, preventie, oefeningen
 • Schadepreventie: kosten
  • statistieken verkeersongevallen
  • impact van een verkeersongeval
  • vermijden van een verkeersongeval: gedrag & voertuig
  • een ongeval, wat nu?